Mobirise

CẨM NANG
NGƯỜI LÁI XE

GIỚI THIỆU


Cẩm nang Người lái xe là một ứng dụng tiện ích áp dụng thành quả của công nghệ thông tin, nhằm cung cấp một cách tóm tắt các quy định, quy tắc tham gia giao thông, những kinh nghiệm thực tế, lái xe đúng kỹ thuật, an toàn và phòng tránh những rủi ro cho người lái xe khi tham gia giao thông trên đường.

Cẩm nang Người lái xe sẽ là một hành trang không chỉ hữu ích cho người Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà còn cho người Nước ngoài khi muốn học lái xe, gia hạn giấy phép lái xe và lái xe tại Việt Nam.

Chúng tôi mong rằng, cho dù bạn lái xe đi làm, đưa con đến trường, người mới lái xe hoặc đang học lái xe ... thì chúng tôi vẫn muốn bạn có được sự thuận lợi, muốn bạn có được sự an toàn, vì vậy, hãy dành thời gian tìm hiểu Cẩm nang Người lái xe này.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT


Khi bạn tin tưởng sử dụng phần mềm Cẩm Nang Người Lái Xe, chúng tôi thu thập thông tin để chúng tôi có thể phục vụ tốt nhất cho bạn. Chính sách bảo mật này giúp bạn hiểu được những thông tin nào chúng tôi sẽ thu thập, nắm được lý do và mục đích sử dụng những thông tin đó. 


Khi bạn tin tưởng sử dụng phần mềm Cẩm Nang Người Lái Xe, chúng tôi thu thập thông tin để chúng tôi có thể phục vụ tốt nhất cho bạn. Chính sách bảo mật này giúp bạn hiểu được những thông tin nào chúng tôi sẽ thu thập, nắm được lý do và mục đích sử dụng những thông tin đó. 


Thông tin của thiết bị

Nếu bạn sử dụng ứng dụng Cẩm Nang Người Lái Xe, chúng tôi sẽ thu thập ID của thiết bị, phiên bản và thông tin hệ điều hành để kiểm tra phiên bản trên Google Play và phục vụ cho việc chạy ứng dụng không bị lỗi.


Bộ nhớ của thiết bị

Chúng tôi sẽ sử dụng bộ nhớ (thẻ nhớ hoặc bộ nhớ trong của máy) để lưu nội dung thông tin bộ luật và văn bản trong ứng dụng.


Kết nối của thiết bị

Chúng tôi sẽ kiểm tra kết nối internet của thiết bị để đáp ứng nhu cầu sử dụng ngoại tuyến của ứng dụng.


Liên hệ Cẩm Nang Người Lái Xe

Xin hãy liên hệ chúng tôi theo thông tin bên dưới.TẢI ỨNG DỤNG

Tải ứng dụng Cẩm Nang Người Lái Xe từ

Android Play Store và Iphone App Store